Notes

Notes 2013 roku

notes do edycji z 2013 roku po kliknięciu powyżej

It's an irony, because we're all so unbelievably verbal and we write so much that we can't communicate with each other… So it becomes a challenge to find a way that we can streamline communication.

In fact I'm very excited about this podcast as one of those tools. If this podcast is entertaining and lots of people in the entire community, internationally and in many different projects listen to this, it gives us a central place to communicate news in an entertaining way. I think that's kind of cool."
— Jimmy Wales, Wikipedia Weekly episode 3

To trochę ironiczne, że jesteśmy wszyscy tak niesamowicie werbalni i piszemy tak dużo, że nie jesteśmy w stanie się ze sobą komunikować… Powstaje więc wyzwanie, by znaleźć sposób na poprawienie tej komunikacji.

Bardzo podoba mi się pomysł tego podkastu jako jednego z takich narzędzi. Jeśli ten podkast będzie dostarczał rozrywki i będzie odsłuchiwany przez ludzi na całym świecie i przy pracy nad różnymi projektami, daje nam on centralne miejsce do komunikowania wiadomości w zabawny sposób. Myślę, że to bardzo fajne.

Audycje znajdują się na stronie www.nowiny.wikiradio.org

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution 3.0 License