Zapowiedzi godzin

Zapowiedzi godzin do programu ZaraRadio

Tekst został napisany fonetycznie, tak jak należy go przeczytać. Zamiast "piętnaście" czytamy "pietnaście", zamiast "pięćdziesiąt" czytamy "piędziesiąt"

Zapowiedzi pełnych godzin. Tekst każdego wersu stanowi całość.

Minęła północ
Minęła godzina pierwsza
Minęła godzina druga
Minęła godzina trzecia
Minęła godzina czwarta
Minęła godzina piąta
Minęła godzina szósta
Minęła godzina siódma
Minęła godzina ósma
Minęła godzina dziewiąta
Minęła godzina dziesiąta
Minęła godzina jedenasta
Minęła godzina dwunasta
Minęła godzina trzynasta
Minęła godzina czternasta
Minęła godzina pietnasta
Minęła godzina szesnasta
Minęła godzina siedemnasta
Minęła godzina osiemnasta
Minęła godzina dziewietnasta
Minęła godzina dwudziesta
Minęła godzina dwudziesta pierwsza
Minęła godzina dwudziesta druga
Minęła godzina dwudziesta trzecia

Zapowiedzi pełnych godzin. Tekst każdego wersu będzie uzupełniony minutami

Minęła godzina zero …
Minęła godzina pierwsza …
Minęła godzina druga …
Minęła godzina trzecia …
Minęła godzina czwarta …
Minęła godzina piąta …
Minęła godzina szósta …
Minęła godzina siódma …
Minęła godzina ósma …
Minęła godzina dziewiąta …
Minęła godzina dziesiąta …
Minęła godzina jedenasta …
Minęła godzina dwunasta …
Minęła godzina trzynasta …
Minęła godzina czternasta …
Minęła godzina pietnasta …
Minęła godzina szesnasta …
Minęła godzina siedemnasta …
Minęła godzina osiemnasta …
Minęła godzina dziewietnasta …
Minęła godzina dwudziesta …
Minęła godzina dwudziesta pierwsza …
Minęła godzina dwudziesta druga …
Minęła godzina dwudziesta trzecia …

Zapowiedzi minut. Tekst każdego wersu stanowi uzupełnienie czytanych godzin.

… zero jeden
… zero dwa
… zero trzy
… zero cztery
… zero pięć
… zero sześć
… zero siedem
… zero osiem
… zero dziewięć
… dziesięć
… jedenaście
… dwanaście
… trzynaście
… czternaście
… pietnaście
… szesnaście
… siedemnaście
… osiemnaście
… dziewietnaście
… dwadzieścia
… dwadzieścia jedenaście
… dwadzieścia dwadzieścia
… dwadzieścia trzynaście
… dwadzieścia cztery
… dwadzieścia pięć
… dwadzieścia sześć
… dwadzieścia siedem
… dwadzieścia osiem
… dwadzieścia dziewięć
… trzydzieści
… trzydzieści jeden
… trzydzieści dwa
… trzydzieści trzy
… trzydzieści cztery
… trzydzieści pięć
… trzydzieści sześć
… trzydzieści siedem
… trzydzieści osiem
… trzydzieści dziewięć
… czterdzieści
… czterdzieści
… czterdzieści jeden
… czterdzieści dwa
… czterdzieści trzy
… czterdzieści cztery
… czterdzieści pięć
… czterdzieści sześć
… czterdzieści siedem
… czterdzieści osiem
… czterdzieści dziewięć
… piędziesiąt
… piędziesiąt jeden
… piędziesiąt dwa
… piędziesiąt trzy
… piędziesiąt cztery
… piędziesiąt pięć
… piędziesiąt sześć
… piędziesiąt siedem
… piędziesiąt osiem
… piędziesiąt dziewięć

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution 3.0 License